Manuell utrustning från Alcon

Högtrycks- och rengöringssystem konstruerade för professionell användning.
Motorer, material, kopplingsdimensioner och vattenflöden motsvarar de krav som finns i en modern tvätthall. Efter era behov, krav och tvätthallens utformning tar vi fram förslag och skräddarsyr en lösning.

Rationell slangupphängning

Vårt system med montering av C-skenor på vägg ger en tidsbesparande hantering av högtrycks- och kemslangar.

Högtrycksaggregat och kem

Beroende på era behov tar vi fram en lösning med högtrycksaggregat med tillhörande lansar. På samma sätt skapar vi en lösning med olika kemlansar efter era behov. Skall ni använda hetvatten har vi lösningar för detta. Likaså om ni önskar använda skum i tvättprocessen.

Övrig utrustning

Slangupprullare, kempumpar och olika kempåläggare ingår i vårt sortiment av manuell utrustning. Oavsett om ni skall utrusta en spolhall eller en kombinerad
tvätt- och spolhall, så har vi lösningarna för er!

manuell utrustning

Vill du starta biltvätt?

Följ med i vår ”Starta-biltvätt-guide” så får du veta hur du ska göra.