Vår service

Din viktigaste framgångsfaktor: Teamet som levererar 99.4% uptime

En biltvätt är en riktigt god investering. Därför är driftsäkerhet ett av våra viktigaste kvalitetsmått. Med våra serviceavtal lovar vi 99% uptime och har det senaste året levererat 99.4%.

Det är resultatet av marknadens mest engagerade och kunniga medarbetare, driftsäkra maskiner, regelbunden service och smarta tjänster som lägger grunden till din bekymmerfria biltvättsvardag.

Maximal uptime

Förutsättningarna för en riktigt lönsam biltvätt summeras maximal uptime med bästa tvättresultat. Det ger fler och återkommande kunder till en driftsäker tvätt. Vi vet att de flesta driftstopp kan undvikas om underhållet och löpande service görs rätt. Vi vet också hur svårt det kan vara att hinna med. Och att veta exakt vad som ska göras när för att maximera uptime.

Som avtalskund är du alltid prioriterad

Som avtalskund är du prioriterad vid behov av snabb service. Det innebär att dina driftstopp blir kortare och färre, än om du inte är det. Avtalstiden löper på 7 år och under den tiden har du en garanterad prisbild på service och kem. Dessutom förlängs garantin på maskinen från 12 månader till 7 år. Men det finns också många värden som inte återges i ett avtal. Som att våra tekniker kan din specifika maskin, har historiken sedan tidigare och gör lite extra när de är på plats. Att de uppmärksammar något som fixas direkt för att förebygga ett driftstopp. Hur det som är så jobbigt när det inte funkar så enkelt kan åtgärdas i tid. Hur trevliga de är, kunniga och att deras höga engagemang blir ditt värde.

Grundavtalen ger möjlighet till TotalCare

Våra avtalsupplägg ger frihet att välja nivå efter behov och önskemål för att säkerställa en bra drift. Grundavtalen på maskin, reningsverk och kem tecknas separat. Om du tecknat alla tre grundavtalen erbjuder vi möjlighet till TotalCare. Med gedigen rikstäckande serviceorganisation är vi tillgängliga för att hjälpa våra kunder. Med TotalCare kan du lämna över helhetsansvaret till oss för att helt ägna dig åt att driva försäljning av biltvätt eller annan verksamhet istället för att skruva på maskinen, tömma slam, felsöka reningsverk och hålla koll på utsläppsvärden. Vi säkerställer att underhållet sker så att det optimerar möjligheterna till bra drift, förhöjd kundupplevelse och bättre kontroll på verksamheten.

Teckna serviceavtal

Som avtalskund är du alltid prioriterad. Läs mer om våra serviceavtal.