Pamaco Totalservice byter namn till Prowash

måndag, 09 september 2019

Pamaco Totalservice byter namn till Prowash. Därmed arbetar bolagen i Sverige och Finland under samma varumärke som nordens ledande helhetsleverantör av fordonstvätt.

Pamaco Totalservice har vuxit i Sverige de senaste åren och har en tydlig marknadsledande position som helhetsleverantör av fordonstvätt. Genom förvärvet av finska Prowash OY 2017 stärktes erbjudandet till den nordiska marknaden. Samarbetet har under de första två åren genererat mycket goda resultat såsom spännande produktlanseringar, nya affärsavtal och lönsam tillväxt. Nu tas nästa steg med det gemensamma varumärket Prowash.

Sedan 2017 ingår Pamaco Totalservice AB (även kända som WashTec Sverige) och Prowash OY i samma koncern. Bolagen hade sedan tidigare liknande positioner i respektive land, inte minst genom ett etablerat samarbete med WashTec, som deras återförsäljare av biltvättar. Tillsammans stärktes erbjudandet till den nordiska marknaden.

”Vi har tillsammans närmare 70 års erfarenhet inom fordonstvätt som genererat en omfattande specialistkunskap. Vi vet vad som skapar en framgångsrik tvättverksamhet för våra kunder. Båda bolagen är dessutom vana vid höga krav från stora kunder, har en kultur med stort engagemang och ett genuint kundfokus.” säger Magnus Olsson, VD Pamaco Totalservice.

I takt med att samarbetet mellan Sverige och Finland intensifieras är det naturligt att jobba under gemensamt varumärke. Prowash är sedan länge väl inarbetat med gott renommé på finska marknaden och namnet säger precis vad Prowash är – proffs på fordonstvätt. Det är ett naturligt steg att ta namnet även till Sverige.

”Vi har under våra två första år i samma koncern upplevt hur vi utvecklats tillsammans och förbättrat vårt erbjudande. Vi lär oss av varandra från de små detaljerna till de större sammanhangen och utvecklar styrkor kring olika delar i vår verksamhet. Sverige låg till exempel längre fram i erfarenhet på reningsverk och hållbarhetsfrågor medan Finland hade större erfarenhet av modulbyggda tvätthallar och fjärrsupport.” säger Magnus.

Verksamheterna var tillräckligt lika för att effektivt dela framgångskoncept men också tillräckligt olika för att utveckla varandra. Båda bolagen har sedan många år ett etablerat samarbete med WashTec vilket kommer att fortsätta med gemensam kraft precis som tidigare.

Varumärkesarbetet påverkar inte organisationsstrukturen, utan respektive land leds som tidigare av lokal VD och ledningsgrupp. Implementering av uppdaterad varumärkesprofil sker successivt under kommande 12 månader.

”Jag är väldigt stolt över det fina arbete vi gör för våra kunder i Sverige och Finland. Det kommer att bli en rolig och spännande resa att nu samla allt driv och engagemang under ett och samma varumärke!” säger Magnus Olsson

Informationen i PDF-format

För mer information, välkommen att kontakta
Magnus Olsson, VD Pamaco Totalservice
magnus.olsson@washtec.se
+46 70 227 00 16


Prowash är nordens ledande tvättleverantör med regionens största serviceorganisation. Våra 100 tvättproffs servar, driver, tar ansvar och agerar långsiktigt till förmån för våra kunder. Med sammanlagt 70 år i branschen har vi en gedigen specialistkunskap och bred erfarenhet som vi fortsätter att utveckla varje dag. Kundfokus och fordonstvätt är i vårt DNA, vilket också visar sig i våra höga NPS-resultat med över 50% ambassadörer. Vi säljer och installerar närmare 150 tvättar och reningsverk per år i Sverige och Finland, vilket innebär att vi är marknadsledande inom fordonstvätt. En position vi dagligen gör vårt yttersta för att förtjäna!

Senaste nyheterna