Övriga produkter

Kundvänliga betalsystem

Våra maskiner är kompatibla med ett brett utbud av betalsystem för den smidigaste kundupplevelsen.

Vi vet att betalsystemen är en viktig del i en effektiv och lönsam biltvättsverksamhet. Det är också en kategori där utvecklingen går snabbt och konsumentens förväntningar på bekvämlighet förändras på kort tid. Vi har god insikt i trender och konsumentbeteende som genererar behov och förväntan idag och imorgon. Vi har valt de samarbetspartners som är bäst inom sin genre och vi har ett stort utbud av olika betalningsalternativ.

Tillsammans med våra partners utvecklar vi konkurrenskraftiga system för en kundvänlig utformning.

Abonnemang via app

Betalkort

Biljettsystem

Avläsning av registreringsskylt

Svanenmärkt biltvätt

En Svanenmärkt tvätt ger möjlighet att ta en tydlig marknadsposition som den mest skonsamma biltvätten för miljön. Ett behov som efterfrågas allt mer.

Vi kan leverera helt kompletta Svanenanläggningar, från biltvätt till tvättgata med reningsverk och kem. Eftersom vi är certifierade förenklar det avsevärt för dig som vill Svanenmärka din tvätt. Och vi är redan nu anpassade för nästa generations krav, som innebär halverade mätvärden på olja och
tungmetaller. 

På den svenska marknaden var vi först ut att bli certifierade. Det innebär att vi besitter omfattande kunskap och erfarenhet då vi levererat ca 95% av marknadens Svanenmärkta tvättar. Att Svanenmärka sänder en tydlig signal att din tvätt är det skonsamma sättet att få en ren bil. Det ger en möjlighet för dina kunder att göra ett aktivt val med omsorg om miljön.

Modulhus med färdigmonterad biltvätt

Tvätthall från ER-HO Bygg och Prowash – En bekväm och effektiv lösning, snabbt levererad med kraftigt minskad byggtid.

I början av 2023 har ER-HO Bygg och Prowash tagit fram att koncept med färdig tvätthall.

Fördelen med att ha en egen leverantör av hallar i form av ER-HO Bygg är att vi enkelt kan få in alla våra önskemål – här kommer vår över 40-års långa erfarenhet i branschen väl till pass. Hallen kommer med en hög standard som möter alla krav för en biltvätt och biologiskt reningsverk: Den är välisolerad med effektivt ventilationssystem för att säkerställa en bra miljö i hallen och som bidrar till en lång livslängd. Modulen är komplett med brunnar ovan mark för vattenreningssystemet.

Det finns flera möjliga tillval för att anpassa efter era önskemål t.ex. solceller, regnvattenåtervinning, fjärrsupport 24/7 m.m.

Prowash Sverige AB - Nyckelfärdiga tvätthallar

Allt detta ingår:

Vill du starta biltvätt?

Följ med i vår ”Starta-biltvätt-guide” så får du veta hur du ska göra.