Tvättgata

Världsledande teknologi möter innovation och kvalitet

Med linjärt följande borstar får borstarna på kortare sträcka mer tid på fordonet, vilket gör tvätten snabb samtidigt
som kunden får ett bra tvättresultat. Dubbelconveyer ger hög kapacitet och underlättar för slutkund.

Tvättgatan med dubbelconveyer överträffar kundernas förväntningar gång på gång. Systemet är robust och beprövat med lågt underhåll. Tvätten kan anpassas efter dina behov gällande kapacitet och hastighet (bilar/h). Det förstklassiga tvättresultatet tillsammans med den kortare tiden för att köra igenom tvätten ger möjlighet till fler tvättar och skapar återkommande, nöjda kunder oavsett behov och krav.

Effektivitet uppnås tack vare den korta dubbelconveyern, de följsamma armarna på borstarna samt den kostnadseffektiva driften. Tvätten är intelligent och ligger alltid nära och följer bilens konturer optimalt. Den kontinuerliga konturavläsningen gör att borstens rotation ställs in automatiskt utefter varje bil.

Tack vare den elektroniska kontrollen och den linjära konturföljsamheten av borstarna, tvättas bilen varsamt där det är nödvändigt, och lägger mer tid där det blir extra smutsigt. Maskinens förmåga blir påtaglig på områden som blir väldigt smutsiga så som fram och bak på bilen.

Förstklassigt tvättresultat tillsammans med den kortare tiden för att köra igenom tvätten ger möjlighet till fler tvättar och skapar återkommande, nöjda kunder oavsett behov och krav. Den linjära tekniken ger en större utväxling på tvättresultatet samtidigt som den är tidseffektiv.

Tvättgator i världsklass - Prowash Sverige AB

Linjär teknologi förbättrar tvätteffekten

Tvättborstarna följer bilen genom hela tvätten. Den långa och följsamma kontakten ser till att slutresultatet blir en renare bil.ning från Minda med dubbelconveyer och teknik med plastconveyer. Här körs alla hjul upp på conveyern och bilen glider sömnlöst igenom tvätten. Eftersom conveyern ligger helt slät med golvytan minimeras risken för handhavandefel. Dubbelconveyteknologi är den enda lösningen som skyddar från allvarliga olyckor, tex vid hjullåsning.

Bilen färdas linjärt genom biltvätten via conveyer och borstarna följer med bilen genom hela tvätten. Den unika tekniken ger en längre kontakttid, skapar en kraftfull tvätt och funkar effektivt på de tuffare områdena, så som fram och bak på bilen. Resultatet blir en renare bil på kortare tid.

Skräddarsydd teknologi

Den unika lösningen med dubbelconveyer underlättar för kunden att köra rätt i tvätten. Den minskar också risken för handhavande fel och olyckor på fälgar drastiskt. I biltvättar med dragkedjor eller en singelconveyer där bilen lätt kan dras åt ett håll finns alltid risk att fälgarna skadas när hjulen kommer för nära sidorna. Detta utesluts i vår lösning från Minda med dubbelconveyer och teknik med plastconveyer. Här körs alla hjul upp på conveyern och bilen glider sömnlöst igenom tvätten. Eftersom conveyern ligger helt slät med golvytan minimeras risken för handhavandefel. Dubbelconveyteknologi är den enda lösningen som skyddar från allvarliga olyckor, tex vid hjullåsning.

Vill du starta biltvätt?

Följ med i vår ”Starta-biltvätt-guide” så får du veta hur du ska göra.