• Bästa tekniken för biltvätt

    Bästa tekniken för biltvätt

    Optimala tvättresultat och återkommande kunder

    Läs mer!

Vattenrening - Alaska Bio

Vattenrening är idag en lika viktig del i tvättsystemet som själva tvätten.

Vi har genom åren sett det mesta av förslag på lösningar för vattenrening, och själva jobbat med olika tekniker. Sedan slutet på 90-talet jobbar vi med biologisk vattenrening eftersom vi anser att den tekniken är bäst för våra kunder. Låga driftkostnader, enkel skötsel, ingen tillförsel av kemikalier, hög återvinningsgrad av vatten och givetvis utmärkta reningsegenskaper.

Vi har idag över 250 installationer runtom i Sverige av reningssystemet Alaska Bio. Majoriteten av dessa är installerade på bensinstationer och hos bilåterförsäljare, men även andra verksamhetsutövare så som verkstäder, buss- och lastbilstvättar samt manuella spolhallar har goda erfarenheter av Alaska Bio reningssystem. Kortfattat kan vår reningsmetod beskrivas som en trestegsrening av spillvatten.

  • Steg 1: Mekanisk sedimentering
  • Steg 2: Biologisk behandling med hjälp av patenterad biofilm-teknologi
  • Steg 3: Slutlig mekanisk sedimentering i lamellavskiljare

Kontakta oss så hjälper vi dig att dimensionera ett reningssystem utifrån dina specifika förutsättningar.