Serviceavtal

Våra serviceavtal

Vid tecknande av samtliga grundavtal finns möjlighet att teckna TotalCare.

Grundavtal

 • Serviceavtal biltvätt

  Förebyggande service och full garanti i 7 år

 • Serviceavtal reningsverk

  Förebyggande service och full garanti i 7 år

 • Kemavtal

  Kemprodukter och service till tvätten i 7 år.

TotalCare

 • Vattenprovtagning enligt kommunens krav, vi säkerställer att riktlinjer följs.
 • Löpande slammätningar i slambrunnar säkerställer att rekommenderade slamnivåer inte överskrids.
 • Slamtömning av brunnar med utgångspunkt i mätningarna.
 • Oljeavskiljare toppsugs vid behov.
 • Oljelarmet i oljeavskiljaren kontrolleras årligen.
 • Regelbunden maskinrengöring anpassat efter antal tvättar per år.
 • Regelbunden hallrengöring anpassat efter antal tvättar per år.
 • Mätningar och tömningar dokumenteras fortlöpande för att efter avslutat kalenderår sammanställas av oss. Underlaget kan ligga till grund för relevanta avsnitt av kommunens Årsrapport till Miljö och Hälsa.
 • TotalCare ger garanterade utsläppsvärden med kostnadsfri åtgärdsplan om så krävs.

Teckna serviceavtal

Som avtalskund är du alltid prioriterad. Kontakta oss så berättar vi mer.