• Rätt lösning för alla lägen

    Rätt lösning för alla lägen!

    Vi ger dig möjlighet att öka omsättningen, beräkna ditt underlag!

    Läs mer!

Finansiering

Förutom att säkerställa att du får en attraktiv tvättlösning, så kan vi även hjälpa dig med en finansieringslösning som passar dina behov.

I praktiken finns det tre olika typer av finansiering:

  • Leasa din tvätt till en månadskostnad och med ett fastställt restvärde.
  • Hyr din tvätt under en definierad period till ett fast månadspris
  • Hyr din tvätt genom att betala per tvätt

Eftersom biltvätt och vattenrening hos somliga banker och finansieringsbolag kan vara en obekant produkt, har vi sedan länge etablerat goda relationer med finansieringspartners som känner till våra produkter och din affär. Det gör det lättare att lösa finansieringsfrågan eftersom dessa aktörer bättre förstår dina behov. Samtidigt kan vi i egenskap av tvättexpert hjälpa dig i dialogen kring finansiering genom att titta på ditt ”business case” och se till att du kan lägga en välgrundad kalkyl.

Kontakta oss för frågor om finansiering

Så går vi igenom dina behov och hjälper vi dig att hitta rätt lösning.