• Marknadsledare inom biltvätt!

    Marknadsledare inom biltvätt!

    För bilar, bussar, lastbilar, långtradare och tåg

    Läs mer!

Projektering

Är du tveksam om vad som är den bästa lösningen för dig så hjälper vi dig.

Vårt viktigaste mål är att du som kund skall bli nöjd med din tvättlösning. Vår långa erfarenhet och vår kunskap gör att vi kan ta projekt från idéstadie till färdig leverans.

Vi kan bygg, VVS, el och mark- och miljö. Vi har alla kontakter som krävs för att få till en bra lösning och tillräckligt lång erfarenhet för att veta vilka entreprenörer som är lämpliga för de olika delarna i projektet.

Vi vet hur kontakter med myndigheter bäst genomförs, t.ex. skall miljöanmälningar göras. Viktigast av allt är att det finns en koordinerande kraft med helhetsbilden klar för sig. Den rollen tar vi ofta i projekt, eftersom alla övriga insatser tillslut skall mynna ut i en bra tvättlösning.

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.