• Oavsett vilka behov du har

    Oavsett vilka behov du har

    Vi har lösningen för biltvättar, tvättgator och gör-det-själv-tvättar

    Läs mer!

Vattenprovtagning

Det finns klara regler för avloppsvattnet från biltvättar, och Miljöförvaltningarna i kommunerna gör regelbundna inspektioner. Det är alltså viktigt att säkerställa att din tvätt följer reglementet

Vi har arbetat med vattenrening och vattenprovtagning inom fordonstvätt sedan frågan aktualiserades i Sverige på 90-talet. Vi har egna ackrediterade vattenprovtagare i organisationen och samarbetar även med underleverantörer för utförande av provtagning. Proverna lämnas alltid till externa ackrediterade laboratorier för analys.

Vi kan hjälpa dig med vattenprovtagningen och att tolka resultaten samt ta fram åtgärdsplaner om något måste förbättras i reningsprocessen. I egenskap av expert inom området fordonstvätt har vi möjlighet att förstå helheten kring provet och resultaten. Därför kan vi också peka på vilka kritiska områden som måste åtgärdas beroende på utfallet.