Total Care

Läs mer om innehållet i Total Care

Vattenprovtagning

Det finns klara regler för avloppsvattnet från biltvättar, och Miljöförvaltningarna i kommunerna gör regelbundna inspektioner.

Hall- och maskintvätt

Ett bra komplement till den egna löpande rengöringen, är att regelbundet låta professionellt tvätta både tvätthallen och tvätten.

Slamtömning

Slamtömning

Under tvätt- och reningsprocessen bildas slam. Slammet samlas i brunnssystem i marken, som regelbundet måste tömmas.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med Total Care?