Vattenprovtagning

Vattenprovtagning

Det finns regler för avloppsvattnet från biltvättar och du som driver en biltvätt behöver regelbundet förse din kommun med underlag på vattenkvalitén. Det är alltså viktigt att din tvätt följer reglementet.

Vi har arbetat med vattenrening och vattenprovtagning inom fordonstvätt sedan frågan aktualiserades i Sverige på 90-talet. Vi har egna ackrediterade vattenprovtagare i organisationen och samarbetar även med underleverantörer för utförande av provtagning. Proverna lämnas alltid till externa ackrediterade laboratorier för analys.

Vi kan hjälpa dig med vattenprovtagningen och att tolka resultaten samt ta fram åtgärdsplaner om något måste förbättras i reningsprocessen. I egenskap av expert inom området fordonstvätt har vi möjlighet att förstå helheten kring provet och resultaten. Därför kan vi också peka på vilka kritiska områden som måste åtgärdas beroende på utfallet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med vattenprovtagning?