Slamtömning

Slamtömning

Under tvätt- och reningsprocessen bildas slam. Slammet samlas i brunnssystem i marken, som regelbundet måste tömmas.

Det är viktigt vid vilken nivå en slambrunn töms, att det sker vid rätt nivå och på rätt sätt kommer att påverka såväl kostnad som brunns- och reningssystemets funktion.

Våra medarbetare har stor erfarenhet av att planera och delta vid slamtömning, och kan därför säkerställa att detta sker vid rätt tidpunkt. De kan även säkerställa att systemet töms på rätt sätt, ett annars inte ovanligt problem är att fel brunnar töms vilket rentav kan innebära att reningsegenskaperna försämras i systemet, om t.ex. biologisk reningsmassa försvinner. Vi samarbetar med ackrediterade slamtömningsföretag över hela landet och kan därför hjälpa dig, oavsett om du har en enskild anläggning eller en hel kedja.

De kunder som väljer att låta oss hantera deras slamtömning pekar på tryggheten att det sker vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med slamtömning?