Lastbils- och Busstvätt

Lastbilstvätt

Maximera affärsmöjligheten med lastbilstvätt

Efterfrågan på lastbilstvättar är större än utbudet. Med en anläggning från Prowash får du kvalitet i varje detalj. Vi ger dig en genomtänkt anläggning som håller intäkterna höga och driftkostnaderna låga över tid.

Våra logistikflöden ökar och antalet tunga fordon på våra vägar gör detsamma. Åkerier och transportföretag är måna om att deras fordon ser representabla ut när de färdas på vägarna.

Om ni utgör en serviceanläggning, så har ni redan idag potentiella tvättkunder ”i er hand”. Att kunna erbjuda en driftssäker tvätt i kombination med bra tvättresultat och service, gör att kunderna återkommer och att er tvättaffär växer.
Om ni är innehavare av en fordonsflotta på uppemot 15-20 fordon kan det vara intressant att ta steget från en manuell spolhall till att titta på en automatiserad egen tvätthall. Kanske finns möjligheten att även tvätta externa kunder för att på så sätt få en ännu bättre tvättaffär.
Att etablera en fordonstvätt för tunga fordon på en strategiskt bra plats ger alla förutsättningar fören bra tvättaffär. Bearbeta potentiella kunder i närområdet och knyt upp dem med tvättavtal och lojalitetsaktiviteter så har ni en bra grund för er affär. Om ni inte redan har erfarenhet från branschen kan vi ta rollen som bollplank och rådgivare åt er från idéstadiet till färdig tvätthall.

Genom ett samarbete med oss på Prowash får ni en systemleverantör som tar ansvar för hela er tvättaffär. En leverantör gör det enklare för er, så att ni kan fokusera på att utveckla ert koncept och er tvättaffär.

Med våra serviceavtal minskar risken för oförutsägbara kostnader och ni kan enklare sätta er budget.

För att säkerställa att kunderna väljer att tvätta sinafordon i just er anläggning är det viktigt att sätta ett hållbart koncept och en profil.

Vårt unika system med biologisk vattenrening och vatten återvinning ger er, förutom en problemfri drift, också möjligheten att tillsammans med miljöriktiga kemprodukter profilera er med en modern, hållbar och miljöriktig profil.

För vem vill inte samarbeta med företag som tar ett ansvar, inte bara för att fordon blir rena, utan även för vår miljö?

Kostnadskontroll, effektivitet, ”Hela och rena bussar”

Prowash är en systemleverantör som tar ansvar för er fordonstvätt utan att kompromissa – er partner i tvätt!

Oavsett vilken typ av bussverksamhet ni bedriver kan vi nog enas om att kraven från våra uppdragsgivare och kunder ökar. Dessa krav kan bland annat handla om att erbjuda ”Hela och rena bussar” varje dag. För både personal men också för resenärer.

Vi vet att kundnöjdheten hos resenärer faktiskt har en koppling till hur ren er buss uppfattas.

Själva grundtanken med att resa tillsammans anspelar faktiskt på miljö och hållbarhet. Även här ställer uppdragsgivare högre krav på miljö- ocharbetsmiljöaspekter.

Då vi på Prowash arbetar med produkter och tekniker i framkant när det gäller miljö och arbetsmiljö, ser vi genom ett samarbete till att även ni möter – och till och med ligger steget före – kraven. Därmed blir ni en mer attraktiv samarbetspartner för era uppdragsgivare och era medarbetare erbjuds en optimal arbetsmiljö.

Genom ett samarbete med oss på Prowash får ni en 
systemleverantör som tar ansvar för hela ert behov kopplat till fordonstvätt. Tvättmaskin, vattenrening och vattenåtervinning, manuell utrustning, tvättkem, arbetsmetodik och utbildning. Med våra serviceavtal är det enklare att sätta budget och ni får en kostnadsuppföljning där risken för oförutsägbara kostnader minimeras. Med regelbundna servicebesök ser vi till  att driftsstopp minimeras så att bussarna kan tvättas varje dag, året runt.

Vårt stora nätverk av tekniker finns så klart där om det mot förmodan skulle behövas en akutinsats.

I vårt helhetsåtagande i våra fullserviceavtal, tar vi även ansvar för att era vattenvärden uppfyller de krav som ställs på er från myndigheter.

Oavsett om ni har en depå med 20 bussar eller 200 bussar, så har vi på Prowash lösningen för dig. Vi har lösningar för kör in – backa ut hallar, likväl som kör igenom hallar med höga  bussvolymer.

Att säkerställa att fordonstvätten kan leverera de vattenvärden som myndigheter kräver är en självklarhet. Förutom en problemfri drift och låga underhållskostnader, ger vårt unika system med biologisk vattenrening och vattenåtervinning, er också möjligheten att tillsammans med miljöriktiga kemprodukter profilera er med en modern, hållbar och miljöriktig profil. Varför inte sikta på att få en Svanencertifierad fordonstvätt?

Har ni behov av faciliteter så har vi även möjligheter att tillsammans med våra samarbetspartners ta fram såväl permanenta som temporära hallar.

Busstvätt

Läs mer om våra maskiner

Prowash Softec material

Maxi Wash-maskiner

Våra två modeller finns med en mängd olika tillval. Allt enligt de önskemål och krav som ställs.
manuell utrustning

Manuell utrustning

Högtrycks- och rengöringssystem från Alcon konstruerade för professionell användning.

Vill du starta biltvätt?

Följ med i vår ”Starta-biltvätt-guide” så får du veta hur du ska göra.